Op 9 juni 2024 verscheen er een interview met Marije van der Rijst (projectleider NAH netwerk Wijk bij Duurstede) en Ilse Claessen (Casemanager Hersenletsel) op de site van Keypoint Neurorevalidatie.

Een NAH-netwerk dat is ontstaan vanuit een wens van zorgorganisaties, patiënten- en kennisorganisaties en onderzoekers

Ilse Claessen werkt als zelfstandige aan een aantal opdrachten, waaronder die van casemanager hersenletsel. Voorheen als pilot binnen het programma Volwaardig leven van VWS. Momenteel als onderdeel van de stichting JouwMetgezel, deze organisatie biedt gespecialiseerde clientondersteuning. Daarnaast is zij netwerkcoördinator van het Hersenletsel netwerk Utrecht Gooi en Vechtstreek. Ook is zij actief voor de Hersenletselalliantie en werkt zij mee aan de zorgstandaard hersenletsel. Eerder was Ilse vijftien jaar actief als reïntegratiecoach voor Stichting Boogh (inmiddels InteraktContour), op de afdeling arbeidsreïntegratie. Hier kwam zij voor het eerst in aanraking met mensen met hersenletsel.

Marije van der Rijst is ook werkzaam als zelfstandige, maar zij is daarnaast ook al geruime tijd in dienst als Wmo-adviseur bij Stichting Binding in Wijk bij Duurstede. Zij is net als Ilse verbonden aan het project casemanager hersenletsel, dat inmiddels is overgegaan in Metgezel. De verbinding tussen de twee banen vindt zij in het NAH-netwerk Wijk bij Duurstede, waarvan zij projectleider is. Marije is van oorsprong fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Zij heeft altijd interesse gehad in de klinische neuropsychologie. Ook binnen Stichting Binding is zij de persoon die zoveel mogelijk mensen met hersenletsel helpt

Kijk op deze link voor het hele interview.