Vorig jaar zijn we vol enthousiasme gestart met ons NAH Netwerk in Wijk bij Duurstede, waarbij we proberen de samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals en medewerkers in het sociaal domein in Wijk bij Duurstede te stimuleren.

Professionals en inwoners weten ons inmiddels steeds beter te vinden met zeer uitéénlopende vragen over mogelijkheden voor behandeling, het vinden van een zinvolle daginvulling of vrijwilligerswerk en ondersteuning voor mantelzorgers en door en voor lotgenoten.

Ons netwerk breidt zich langzaam maar zeker uit. Onze werkgroep heeft ook twee nieuwe leden verwelkomd:

Susan Briedé, huisarts van Praktijk Wildemansteeg en Xandra Maasse, Gespecialiseerd Verpleegkundige Neurologie bij Santé Partners (Vitras), zijn aangehaakt om het netwerkt te versterken met hun kennis. Zij stellen zich hieronder voor.

Susan Briedé: Sinds ruim 7 jaar werk ik als huisarts in Wijk bij Duurstede en sinds 2021 als praktijkhouder in de Wildemansteeg. Ook als huisarts zien wij patiënten met de gevolgen van hersenletsel. Het is belangrijk dat wij dit als huisarts goed herkennen en weten wat de mogelijkheden voor hulp zijn in de regio. 

Xandra Maasse: Ik werk als neurologieverpleegkundige bij Santé Partners. Tijdens een huisbezoek kijk ik naar de zorgproblemen die uit een neurologische aandoening zijn ontstaan. Ik kijk naar mogelijke oplossingen, geef advies en voorlichting over de zichtbare- en onzichtbare gevolgen en schakel zo nodig andere hulpverleners in.