Op woensdag 15 november 2023 vond de eerste feestelijke en informatieve bijeenkomst van het ‘NAH netwerk’ plaats in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis. Dat er behoefte is aan betere ondersteuning voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten werd duidelijk door de grote opkomst.

Na opening door de burgemeester werden de ongeveer 40 belangstellenden getrakteerd op een interactieve voorstelling van Ervarea, waarbij belangrijke thema’s als ‘omgaan met een veranderd leven’, ‘niet meer volwaardig mee kunnen doen’, ‘schuldgevoel en schaamte’ bij zowel de getroffenen als hun naasten voor veel her- en erkenning zorgden. Er leeft een grote behoefte om hier samen verder over te praten.

Daarom worden er door het netwerk, samen met ervaringsdeskundigen, Lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst is aangekondigd voor dinsdagavond 30 januari 2024 en is bedoeld voor zowel mensen met hersenletsel als hun naasten.

Naast het organiseren van Lotgenotencontacten wil het NAH netwerk graag de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning verminderen en ondersteunt bij:

  • Het verminderen van klachten
  • Het beter omgaan met beperkingen
  • Het weer zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij
  • Het vinden of regelen van de passende zorgverleners
  • Het vinden van de juiste (vervoers)hulpmiddelen
  • Het vinden van aangepaste sport- en beweegmogelijkheden
  • Het vinden van een zinvolle invulling van de dag (hobbyclubs, vrijwilligerswerk of dag-besteding (wanneer werken niet meer haalbaar is).

Heeft u vragen, bekijk de website www.nahnetwerkwijkbijduurstede.nl, mail naar NAHnetwerk@stichting-binding.nl of bel naar Stichting Binding tel: 0343-473070 (vraag naar een medewerker van het NAH Netwerk).